APOSS
Služba:

Potřebnost služeb sociální prevence

ORPIndexRKP
Plzeň2,1515755
Tachov1,792932
Stříbro1,631337
Kralovice0,141326
Horšovský Týn-0,10784
Stod-0,181211
Nýřany-0,222751
Horažďovice-0,28663
Domažlice-0,312117
Rokycany-0,332473
Sušice-0,471291
Klatovy-0,622521
Blovice-0,94506
Přeštice-0,95928
Nepomuk-1,31447


Azylové domy

KódProblém
Ašpatné rodinné prostředí
Bneuspokojivé bydlení
Cdelikventní jednání
Dzadluženost

Vysvětlivky:

ORP Obec s rozšířenou působností
Index (služby) Vyjadřuje potřebnost služby v daném ORP relativně k potřebnosti této služby v jiných ORP. Index služby je výslednicí indexů souvisejících problémů. Jedná se o veličinu s normálním normovaným rozdělením. Hodnota kolem nuly znamená takovou hladinu potřebnosti služby, která odpovídá krajskému průměru. Hodnoty vyšší než nula znamenají nadprůměrnou hladinu potřebnosti služby.
RKP (služby) znamená riziková populace. Hodnota je odhadem počtu potenciálních příjemců dané služby. Vychází z indexu služby a apriori stanovené střední hodnoty a směrodatné odchylky (viz. nastavení)
2007 created by CAAT & DIC, powered by eCombine | Execution time: 0.050s, memory peak: 4194304B