APOSS
Problém:

Výskyt nepříznivých sociálních situací (sociálních problémů)

ORPIndexRKP
Plzeň2,7618799
Tachov1,212780
Stříbro1,181294
Horažďovice0,38790
Blovice0,00653
Rokycany-0,022671
Sušice-0,201369
Horšovský Týn-0,20757
Kralovice-0,331160
Klatovy-0,562471
Domažlice-0,601887
Stod-0,681014
Nýřany-0,722295
Nepomuk-0,99463
Přeštice-1,24765


delikventní jednání

KódIndikátor
poli_03Indikátor vyšetřování krádeží aut
soc_02Indikátor závažnosti problému s klienty
soc_06Indikátor návratů z výkonu trestu (VT)
soc_17případy OSPOD nové/uzavřené
sou_02Indikátor majetkové trestné činnosti
sou_03Indikátor násilní trestné činnosti
sou_05Indikátor trestné činnosti
zdr_11Indikátor nárůstu pacientů léčených na psychoaktivní látky

Vysvětlivky

ORP Obec s rozšířenou působností
Index (problému) Vyjadřuje výskyt problému v daném ORP relativně k výskytu tohoto problému v jiných ORP. Index problému je výslednicí vybraných souvisejících indikátorů. Jedná se o veličinu s normálním normovaným rozdělením. Hodnota kolem nuly znamená takovou hladinu výskytu problému, která odpovídá krajskému průměru. Hodnoty vyšší než nula znamenají nadprůměrnou hladinu výskytu problému.
RKP (problému) znamená riziková populace. Hodnota je odhadem počtu osob, které jsou vystaveny definovaným nepříznivým sociálním situacím. Vychází z indexu problému a apriori stanovené střední hodnoty a směrodatné odchylky (viz. nastavení)
2007 created by CAAT & DIC, powered by eCombine | Execution time: 0.056s, memory peak: 4194304B