APOSS

Potřebnost služeb sociální prevence ve zvolených spádových oblastech

Kritérium:   Hodnota:   Služba:   

ORP: (vše, nic)
Věk: (vše, nic)

Příklady

Příklad 1:

Zajímá vás srovnání dostupnosti služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Rokycanech. Nepomuku a Tachově.
 1. Vyber Kritérium: (Auto – vzdálenost (km))
 2. Zadej Hodnota: (10) – (např.) to znamená, že systém započítá populaci vlastního města + populaci v dosahu 10 km.
 3. Vyber Služba: (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
 4. Vyber ORP: (Rokycany, Nepomuk, Tachov)
 5. Vyber Věk: (5-9, 10-14, 15-19)
 6. Stiskni Odeslat

Příklad 2:

Zajímá vás srovnání dostupnosti služby Terénní programy v Tachově, Kralovicích a Sušici. Služba se zaměřuje na klienty ohrožené drogovou závislostí ve věku 10-29. Máte informaci, že TSP dojíždějí za klienty hromadnou dopravou cca v délce 20 minut.
 1. Vyber Kritérium: (Doprava – čas (min))
 2. Zadej Hodnota: (20) – to znamená, že systém započítá populaci vlastního města + populaci v dosahu 20 minut hromadnou dopravou.
 3. Vyber Služba: (Terénní programy)
 4. Vyber ORP: (Tachov, Kralovice, Sušice)
 5. Vyber Věk: (10-14, 15-19, 20-24, 25-29)
 6. Stiskni Odeslat

Vysvětlivky:

ORP Obec s rozšířenou působností
Index (služby) Vyjadřuje potřebnost služby v daném ORP relativně k potřebnosti této služby v jiných ORP. Index služby je výslednicí indexů souvisejících problémů. Jedná se o veličinu s normálním normovaným rozdělením. Hodnota kolem nuly znamená takovou hladinu potřebnosti služby, která odpovídá krajskému průměru. Hodnoty vyšší než nula znamenají nadprůměrnou hladinu potřebnosti služby.
RKP (služby) znamená riziková populace. Hodnota je odhadem počtu potenciálních příjemců dané služby. Vychází z indexu služby a apriori stanovené střední hodnoty a směrodatné odchylky (viz. nastavení)
2007 created by CAAT & DIC, powered by eCombine | Execution time: 0.063s, memory peak: 4194304B