APOSS

O Aplikaci

Softwarová aplikace APOSS (Analýza potřebnosti sociálních služeb) vyhodnocuje aktuální údaje poukazující k míře potřebnosti služeb sociální prevence vymezených zákonem 108/2006 Sb., resp. k míře výskytu osob v nepříznivých sociálních situacích, kterým jsou tyto služby určeny.

Systém APOSS zároveň umožňuje srovnávat zjištěnou míru potřebnosti služeb sociální prevence s jejich stávající kapacitou poskytovanou na různých místech Plzeňského kraje a identifikovat tak lokality, kde je jejich kapacita nedostatečná.

2007 created by CAAT & DIC, powered by eCombine | Execution time: 0.029s, memory peak: 3145728B